Nhiều người mới học tiếng Anh thường không biết phân biệt first name và last name trong tên gọi của một người, và thường hay bị lẫn lộn không nhớ được cái nào là tên hay là họ vì trật tự họ tên trong tiếng Anh và tiếng Việt bị ngược nhau.

Câu châm ngôn đơn giản nhất là: “Đầu là tên, đuôi là họ”.

  • First name: Tên
  • Middle name: Tên đệm/tên lót
  • Last name / Surname / Family name: Họ

Trong tiếng Anh:

first name surname, family name, last name
William Shakespeare
Sarah Palin
Vladimir Putin

Trong tiếng Việt:

first name middle name last name
Linh Thanh Nguyen
Hoa Thi Tran

 

(Visited 145 times, 1 visits today)