Prepositions

regardless of là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

regardless of nghĩa là gì?

regardless of = without regarding

không phân biệt, bất kể

Example:

All men, regardless of race, color, or creed are entiled to equal rights and opportunities.
Tất cả mọi người, không phân biệt chủng tộc, màu da, và tín ngưỡng, đều có quyền bình đẳng và cơ hội đồng đều.

How to Master Most Common Constructions with Preposition
Giáo sư Lê Tôn Hiến

*Ảnh: Ian Macharia

(Số lượt đọc: 23 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận