Prepositions

relating to là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

relating to nghĩa là gì?

liên quan đến

Example:

He told us several stories relating to his experience during World War II.
Ông ấy đã kể cho chúng tôi nghe nhiều chuyện liên quan đến kinh nghiệm của mình trong Thế Chiến II.

How to Master Most Common Constructions with Preposition
Giáo sư Lê Tôn Hiến

*Ảnh: Duncan Kidd

(Số lượt đọc: 10 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận