Prepositions

to and fro là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

to and fro nghĩa là gì?
to and fro = from on place to another and back many times

tới lui, qua lại

Example:

The small ferry traveled to and fro all day long.
Chiếc phà nhỏ chở khách qua lại suốt cả ngày.

How to Master Most Common Constructions with Preposition
Giáo sư Lê Tôn Hiến

*Ảnh: Jordan Steranka

(Số lượt đọc: 143 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận