Prepositions

to the advantage of là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

 to the advantage of = for the good of, for the sake of, in the interest of, in sympathy with, in favor of

ngả về, vì lợi ích của, để có lợi cho

Example:

1. He was to the advantage of votes for women.
Ông ấy ngả về phiếu bầu cho phụ nữ.

2. He has resigned his post to the advantage of his son.
Ông ấy từ chức để có lợi cho con trai mình

How to Master Most Common Constructions with Preposition
Giáo sư Lê Tôn Hiến

(Số lượt đọc: 76 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận