Tự Học 100 Giờ Đọc Được Báo Anh

Tự Học 100 Giờ Đọc Được Báo Anh: Giới thiệu

Pinterest LinkedIn Tumblr

Quyển sách Tự Học 100 Giờ Đọc Được Báo Anh của tác giả Tăng Kiến Hoa được in năm 1969, do NXB Nắng mới 45 Bùi Viện – Saigon xuất bản và phát hành. Tự học Anh Ngữ mạn phép đánh máy và chia sẻ lại nguồn tài liệu quý giá này để giúp quý bạn đọc xa gần có thêm một nguồn tài liệu học tiếng Anh.


Người muốn giỏi Anh văn, hẳn cần phải biết nhiều chữ Anh, việc nhớ được nhiều chữ Anh là một điều mà người học Anh văn ai cũng đều công nhận rằng không phải dễ. Chúng tôi soạn quyển sách này với hy vọng là sẽ giúp ích quí bạn hiếu học Anh văn có một phương pháp tự học chữ Anh, trong một thời gian rất ngắn, có thể đọc được sách, báo Anh vă thông thường.

Phương pháp tự học hữu hiệu này giúp các bạn vận dụng trí lực sẵn có của mỗi cá nhân để hấp thụ từ từ, thấm nhuần dần dần một số chữ Anh thực dụng. Bạn sẽ có dịp lặp đi lặp lại những chữ bạn đã học, mỗi chữ ít nhứt là bốn lần, cũng như bạn có thể hiểu rõ ý nghĩa, cách phát âm và cách ứng dụng mỗi chữ ấy. Bạn sẽ thấy thích thú khi nhớ được rất rõ, và hiểu được một cách tường tận từng chữ một những chữ trong quyển sách này.

Trước khi vào bài, xin bạn hãy bắt đầu chuẩn bị mỗi ngày học một tiếng đồng hồ, và cố gắng liên tục trong 100 ngày, chắc chắn bạn sẽ có một khả năng khả dĩ đọc được báo Anh.

Mỗi ngày bạn học 15 chữ, theo tuần tự ba đợt, mỗi đợt có bốn giai đoạn: I, II, III và IV.

Tăng Kiến Hoa

(Số lượt đọc: 92 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận