Prepositions

under cover of là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

under cover of = protected by, concealed by

được che chở bởi

Example:

They escaped under cover of darkness.
Hắn tẩu thoát được nhờ màn đêm che chở.

The attack was made under cover of a heavy barrage.
Cuộc tấn công đã được thực hiện nhờ sự yểm trợ của đại pháo.

How to Master Most Common Constructions with Preposition
Giáo sư Lê Tôn Hiến

(Số lượt đọc: 158 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận