Prepositions

up and about là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

up and about nghĩa là gì?
up and about = fully recovered

bình phục hẳn

Example:

After his lingering illness, he is up and about now.
Sau cơn bệnh kéo dài, bây giờ ông ta đã bình phục hẳn.

How to Master Most Common Constructions with Preposition
Giáo sư Lê Tôn Hiến

*Ảnh: Alexander Grey

(Số lượt đọc: 145 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận