Prepositions

up and down là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

up and down nghĩa là gì?
up and down = in every direction

khắp nơi, mọi hướng

Example:

She was searching up and down for her missing child.
Bà ấy đã kiếm đứa con thất lạc khắp nơi.

How to Master Most Common Constructions with Preposition
Giáo sư Lê Tôn Hiến

*Ảnh: Daiga Ellaby

(Số lượt đọc: 103 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận