Prepositions

upside down là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

upside down nghĩa là gì?

  1. with the upper side underneath: ngược
  2. in disorder: đảo lộn, xáo trộn

Example:

  1. You’re hanging the picture upside down.
    Anh đang treo ngược bức tranh.
  2. After years of war, the society has been left upside down.
    Sau nhiều năm chiến tranh, xã hội ấy đã bị đảo lộn.

How to Master Most Common Constructions with Preposition
Giáo sư Lê Tôn Hiến

*Ảnh: Phim Stranger Things

(Số lượt đọc: 91 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận