Prepositions

what with là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

what with nghĩa là gì?

what with = between various reasons

giữa những…, nào là…

Example:

What with the children crying, the dog barking, the doorbell and the telephone ringing at the same time, I felt that I would go out of my mind!
Giữa những tiếng trẻ con khóc, chó sủa, chuông cửa và chuông điện thoai reo cùng một lúc, tôi muốn điên đầu!

How to Master Most Common Constructions with Preposition
Giáo sư Lê Tôn Hiến

*Ảnh: Nathan Dumlao

(Số lượt đọc: 211 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận