Prepositions

with a view to là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

with a view to nghĩa là gì?
with a view to = with an eye to, in prospect of

nhằm mục đích, hướng về, kỳ vọng vào

Example:

I have said all there is to be said with a view to proving his innocence.
Tôi đã nói tất cả những gì cần nói với mục đích chứng minh sự vô tội của hắn.

How to Master Most Common Constructions with Preposition
Giáo sư Lê Tôn Hiến

(Số lượt đọc: 40 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận