Prepositions

with an eye to là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

with an eye to nghĩa là gì?
with an eye to = with a view to, in prospect of

nhằm mục đích, hướng về, kỳ vọng vào

Example:

He is working hard now with an eye to the future.
Hắn hiện đang làm việc rất chăm vì hướng về tương lai.

How to Master Most Common Constructions with Preposition
Giáo sư Lê Tôn Hiến

(Số lượt đọc: 143 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận