Prepositions

with reference to là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

with reference to nghĩa là gì?
with reference to = with regard to, with respect to

chiếu theo, tham chiếu

Example:

With reference to your last letter, we wish to inform you that shipment will be made promptly.
Tham chiếu văn thư vừa qua của quý ông, chúng tôi muốn thông báo rằng chuyến tàu sẽ giao hàng đúng hẹn.

How to Master Most Common Constructions with Preposition
Giáo sư Lê Tôn Hiến

(Số lượt đọc: 678 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận