Writing

Hướng dẫn cách viết email xin việc bằng tiếng Anh

Pinterest LinkedIn Tumblr

Trong quá trình tìm việc, viết email để nộp hồ sơ ứng tuyển là một trong những bước quan trọng mà ứng viên cần phải làm. Hầu hết các công ty lớn hiện nay đều yêu cầu ứng viên phải gửi hồ sơ bằng tiếng Anh. Nội dung email rõ ràng, chỉn chu sẽ giúp bạn tạo ấn tượng tốt với nhà tuyển dụng. 

 Một email xin việc bằng tiếng Anh bố cục gồm những phần chính:

 • Greeting – Chào hỏi 
 • Introduction – Giới thiệu về bản thân
 • Main point – Nội dung chính của thư
 • Concluding sentence – Kết thúc: Nêu phương án hành động, có thể là mong muốn được phản hồi email sớm hoặc gợi ý một buổi phỏng vấn trực tiếp 
 • Signing of – Chào kết thư 

1. Greeting – Chào hỏi 

Mở đầu bất kỳ email nào cũng cần phải có phần chào hỏi đầu thư. Nội dung sẽ trở nên thân thiện hơn nếu bạn đã qua bước tìm hiểu tên của người sẽ nhận email trực tiếp.

Cấu trúc thông thường được sử dụng như sau:

Dear Mr. [Tên] / Dear Mrs. [Tên] / Dear Ms. [Tên]

Nếu người nhận là người nước ngoài, bạn hãy xưng hô bằng Last name (Họ). 

Ví dụ: Bạn gửi email đến một người tên Linda Evangelista, hãy viết phần mở đầu bằng “Dear Ms. Evangelista”.

Nếu người nhận là người Việt, bạn có thể gọi họ bằng tên hoặc họ tên đầy đủ. 

Ví dụ: Dear Ms. Nguyen Kieu Chinh hoặc Dear Ms. Chinh. 

Trong trường hợp không chắc chắn thông tin của người nhận, bạn có thể ghi chung về phòng ban, tên công ty bạn đang ứng tuyển.

Ví dụ: Dear [Tên công ty] team/ Dear [Tên công ty] HR Department

2. Introduction – Giới thiệu về bản thân 

Sau phần chào hỏi, bạn cần có phần giới thiệu ngắn gọn về bản thân. Độ dài tốt nhất nên viết gọn trong 1-2 câu. Thông tin có thể giới thiệu là tên, vị trí làm việc hiện tại, kinh nghiệm làm việc, nơi bạn tìm thấy thông báo tuyển dụng,…

Một vài mẫu câu bạn có thể sử dụng: 

 • My name is Julie, and I have 3  years of working as a Copywriter.
 • I am Julie, the Copywriter at Ogilvy.
 • I am writing this letter to apply for the position of Accountant.
 • It is a pleasure to submit my resume in response to your ad seeking for Accountant.  
 • I have recently seen an advert on Vietnamwork for the position of Sales assistant and I would like to apply with interest. 
 • I am really interested in working for your company because I can see that, in this role, my skills could help solve this problem within your company.
 • Having read your job description, I found that the position closely matches my skills and experience, which would make me a valuable asset for AIM Academy. Therefore, I am excited to submit my resume to you for your consideration.  

3. Main point – Nội dung chính của thư 

Trong phần này, bạn cần tóm tắt sơ lược những kinh nghiệm, kỹ năng hay thành tựu công việc mà bạn cho rằng phù hợp với vị trí đang tuyển dụng. Thay vì liệt kê tất cả những kinh nghiệm có trong resume (Lý lịch) và cover letter (Thư xin việc), bạn cần đề cập đến những thông tin này trong nội dung mail một cách ngắn gọn và súc tích nhất.

Một vài mẫu câu bạn có thể sử dụng: 

 • In my current role, I have developed and implemented editorial standards for both style and quality. In addition, I have worked closely with other departments including marketing, sales, and technology.
 • My previous experience working as Digital Marketing for Airpay. With an excellent track record of raising our total online engagement by an impressive 13% over the course of six months, I believe that I would be a great addition to your team. 
 • I am a recent graduate from Saigon University with a Bachelor degree in English Linguistics and Literature. Such an education background would allow me to fit in the Teaching Assistant position quickly. Apart from that, I have also participated in some part-time tutoring jobs during my university years. While my students have all fulfilled their study goals, I have acquired several skills that are needed to be successful in this position as well. 

4. Concluding sentence – Kết thúc thư 

Kết thúc thư, ứng viên cần đề cập đến những tài liệu đính kèm trong email. Tài liệu đính kèm bao gồm resume, cover letter và các hồ sơ cá nhân khác (nếu được yêu cầu).

Trong đoạn này, bạn cũng cần thảo luận thêm những gì bạn mong đợi từ nhà tuyển dụng, ví dụ như bạn mong muốn có buổi phỏng vấn để trao đổi thêm về công việc, hoặc nhận được phản hồi email sớm. 

Một số câu bạn có thể tham khảo:

 • The attached resume and highlight some of my top achievements. If I can provide you with any further information on my background and qualifications, please let me know. I look forward to hearing from you about this opportunity. 
 • I have attached my resume and other relevant documents as required in this email. I look forward to the opportunity to discuss my credentials and how my expertise can help your organization.
 • Please take a moment and go through my resume and the attached documents. It would be my sincere pleasure to hear from you soon. 
 • I’d love for an opportunity to meet and talk further about how we may work together.

5. Chào kết thư – Signing of 

Với lời chào kết thư, bạn có thể sử dụng một số cụm từ sau đây: Sincerely, Yours sincerely, Best regards, With best regards, Regards,…

Nguồn tham khảo:

 • indeed.com
 • careerresumes.com
 • topcv.vn
(Số lượt đọc: 160 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Bình luận