Writing

Kỹ thuật Paraphrase và các cách Paraphrase thông dụng

Pinterest LinkedIn Tumblr

Trong phần thi IELTS Writing task 1 và task 2, để giới thiệu chủ đề được đưa ra trong câu hỏi, người thi cần nắm vững kỹ thuật Paraphrase (viết lại câu) để diễn đạt lại đề bài mà không lặp lại nguyên văn đề bài hay dùng những từ ngữ trong đề. Ứng dụng Paraphrase vào IELTS Writing sẽ giúp thí sinh viết lại một cụm từ, câu hay đoạn nhưng vẫn giữ nguyên được ý nghĩa của đoạn văn gốc. 

Không chỉ gói gọn trong bài thi IELTS, kỹ thuật Paraphrase cũng rất cần thiết trong văn viết học thuật. Sử dụng thành thạo kỹ thuật này có thể giúp người học tiếng Anh cải thiện vốn từ vựng và trình bày quan điểm một cách đa dạng hơn. 

Dưới đây là một số cách Paraphrase câu thông dụng. 

1. Sử dụng từ đồng nghĩa (synonyms) 

Đây là một trong những cách phổ biến và hiệu quả để viết lại câu. Từ đồng nghĩa là các từ mang nghĩa giống hoặc gần giống nhau, nhưng cách viết và phát âm thì khác, có thể sử dụng để thay thế cho nhau trong nhiều trường hợp.

Ví dụ: 

The statistics fluctuated significantly.

=> The statistics wobbled significantly.

2. Thay đổi trật tự từ 

Thay đổi trật tự từ là dạng Paraphrase câu đơn giản nhất. Với những câu có nhiều mệnh đề, hay động từ, danh từ, tính từ cùng chức năng người thi có thể đảo vị trí các thành phần này mà không cần phải thêm hay thay thế bằng từ hay cụm từ khác.

Ví dụ:

Many people are unhealthy because they fail to eat well and exercise. 

=> Many people fail to eat well and exercise, and for that reason, they are unhealthy. 

3. Thay đổi dạng của từ 

Trong tiếng Anh, một từ có thể được biến đổi thành nhiều dạng khác nhau, từ động từ thành danh từ hay tính từ và ngược lại. Đổi dạng của một từ, hay nói một cách khác, sử dụng “từ gia đình” có thể giúp chúng ta Paraphrase nhưng vẫn giữ được ngữ cảnh và nghĩa gốc ban đầu của câu.

Ví dụ:

Longer life spans and improvements in the health of the older people suggest that people over the age sixty-five can continue to live full and active lives. 

=> Longer life spans and improvements in the health of older people are suggesting that people over the age of sixty-five can continue living full and active lives. 

3. Chuyển đổi một câu từ bị động sang chủ động (hoặc ngược lại)

Câu bị động (Passive voice) thường được sử dụng phổ biến trong văn viết học thuật. Chính vì thế, khi Paraphrase chúng ta có thể linh hoạt trong việc chuyển đổi dạng câu này. Khi viết lại câu, người thi nên chú ý đến thì trong câu. Câu gốc ở thì nào thì khi chuyển cũng giữ nguyên thì ấy. 

Ví dụ: 

People say that global warming is caused by the burning of fossil fuels. 

=> Global warming is said to be caused by the burning of fossil fuels. 

4. Thay đổi hình thức viết số liệu

Ở một số trường hợp, bài viết sẽ cần sử dụng đến con số và phân tích dữ liệu, bạn có thể sử dụng dạng Paraphrase này để tránh lặp từ và giúp câu văn thêm đa dạng. Đặc biệt, trong IELTS Writing task 1, phương pháp Paraphrase này sẽ cực kỳ hữu ích.

Ví dụ: 

Double = Two/Twice

72 hours = three days

42 hundred = 4200

Twelve = one dozen 

5. Thay đổi liên từ 

Liên từ trong tiếng Anh có chức năng dùng để liên kết các cụm từ. Khi Paraphrase câu, chúng ta có thể thay thế những liên từ có cùng nghĩa và chức năng mà không cần phải thay đổi các yếu tố khác trong câu.

Ví dụ: 

People tend to put on weight in middle age. However, gaining weight is not inevitable. 

=> People tend to put on weight in middle age. Nevertheless, gaining weight is not inevitable. 

Nguồn tham khảo: 

  • ielts-fighter.com 
  • ejoy-english.com 
  • zim.vn 

(Số lượt đọc: 413 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Bình luận