Những câu hỏi xin giúp đỡ dành cho nhân sự mới làm việc ở công ty nước ngoài.

Phrases for Asking for Specific Help

 • Do you know where I can ren a car / buy gas / get a company manual / get help with my computer?
  Bạn có biết nơi nào để tôi có thể thuê xe hơi / mua gas / lấy tài liệu hướng dẫn về công ty / hỗ trợ tôi sửa máy tính không?
 • Is there a list of personnel / telephone extensions / contact numbers?
  Ở đây có danh sách nhân sự / số điện thoại các phòng ban / số điện thoại các nhân viên không?
 • Is there a company calendar?
  Ở đây có lịch công ty không?
 • Does the company website list company rules?
  Website công ty có liệt kê các quy tắc của công ty không?
 • Is there flextime here?
  Giờ làm việc ở đây có linh động không?
 • Who is the office administrator?
  Ai là nhân viên hành chính?
 • How do I order business cards?
  Làm thế nào để tôi đặt làm danh thiếp công việc?
 • Whom do I ask about IT problems?
  Tôi sẽ hỏi ai về các vấn đề CNTT?
 • The copier is jammed – whom do I tell about this?
  Máy photocopy bị kẹt giấy – tôi sẽ nói ai về việc này?
 • Is there a dress code / casual Friday policy?
  Ở đây có chính sách mặc đồng phục / ngày thứ sáu mặc quần áo tùy ý không?
 • Where is the washroom?
  Phòng vệ sinh nằm ở đâu vậy?
 • Are there vending machines in the pantry / break room / cafeteria?
  Có máy bán nước giải khát và bánh kẹo nào ở phòng để thức ăn / phòng giải lao / quầy cafe không?
 • Are there assigned parking spaces?
  Có chỗ đậu xe nào dành cho nhân viên không?
 • Where is a good place for lunch / the nearest gas station / a laundromat / a dry cleaners?
  Đâu là chỗ ăn trưa / nhà ga gần nhất / nơi giặt đồ / tiệm hấp tẩy quần áo tốt nhất?
 • How long is the lunch break?
  Giờ nghỉ trưa kéo dài bao lâu?
 • Do you know where I can make copies / schedule a conference room / find previous reports?
  Bạn có biết nơi nào để tôi có thể photocopy / đặt lịch phòng họp / tìm các báo cáo cũ không?

Nguồn: Perfect Phrases for Everyday Business Life (Natalie Gast)
Bản dịch của Tự học Anh ngữ

(Visited 43 times, 1 visits today)